Rosenmetoden / rosenbehandling

Rosenmetoden - Kropsterapi

Behandling i Rosenmetoden.

 

Rosen Metoden er et mildt, dybdegående kropsarbejde udviklet igennem mere end 50 år af den amerikanske fysioterapeut Marion Rosen.

 

Behandling bygger på sammenhængen mellem åndedrættet, ubevidste muskelspændinger og de fortrængte følelser.
Det er en mild berøringsform, som giver mulighed for, at kroppen kan opleve sine spændinger og få de ubevidste muskelspændinger til at vende tilbage til deres normale tilstand.
Rosenterapeutens hænder kontakter de spændte muskler og møder disse med samme tryk, som de selv holder med. Hænderne “lytter”. Når musklerne slapper af, vil området, der er holdt, begynde at bevæge sig i takt med åndedrættet. Rosenterapeuten betragter disse forandringer og ser dem som broen mellem det bevidste og det ubevidste.
Efterhånden som musklerne afslappes og åndedrættet bliver dybere, kan glemte følelser og erindringer nå frem til bevidstheden og blive bearbejdede. Rosenterapeuten bliver “jordemoder” for klientens indre processer. Men klienten er altid den, som ved bedst.
Ved at tillade en følelse at komme til udtryk, kan blokeringen og dens hæmmende indvirkning opløses. Dette frigør energi, leder til afspænding og selvindsigt.
Reaktionerne i løbet af en Rosensession er meget forskellige. For mange er det en skøn, meditativ stund. Andre taler, nogle ler eller græder. Kroppen slipper kun det frem, du er rede til at håndtere.
I dagene efter en Rosensession vil man ofte opleve at have fået indsigt, lindring og større “handlerum”. Den respektfulde berøring af kroppen tillader, at en forandring kan begynde i det indre og gradvist bevæge sig udad i det tempo, som passer det enkelte menneske.

Resultatet er en invitation til “vækst” og “udfoldelse” mere end et forsøg på at “justere”, “ændre” eller “behandle”.

RosenMetodens intension er at vise mennesker, hvem de er og hvad de rummer – man “spejler” deres indre væsen, så de kan generobre deres fulde virkefelt og få det fysisk og psykisk bedre.

Det vil være en fordel for dig at køre et forløb, da det vil give dig større udbytte af behandlingen.

Rosenmetoden er for mennesker:

• som ønsker en behagelig afstressende stund for sig selv.
• som ønsker at komme mere i kontakt med krop og følelser
• med kroniske muskelspændinger og fysisk smerte.
• med dårlig holdning og vejrtrækningsbesvær.
• som ønsker følelsesmæssig og åndelig vækst.
• som er trætte og fastlåste og som ønsker at finde nye resurser og muligheder.
• som ønsker at udforske krop-psyke og ånd relationerne.
• som er i psykoterapi eller samtaleterapi.
• som ønsker at blive fri af gamle traumer.

Rosen metoden kan bidrage til at voksne, raske mennesker kommer i bedre kontakt med deres krop og følelser. På denne måde får man fornyede resurser, når der gives slip på gamle spændinger og den frigivne energi kan bruges på en ny og konstruktiv måde.

Metoden er ikke velegnet for:

• børn.
• mennesker med svære psykiske sygdomme.
• personer i dyb, personlig krise.
• mennesker med et afhængighedsforhold til alkohol, stoffer eller medicin. Her skal man have været ude af afhængighedsforholdet i mindst et år – gerne længere

Læs mere på

http://www.rosenmetoden.dk

[BACK TO TOP ↑]

Velkommen hos

Hanne KristensenAfspændingsmassage Klinik v/ Hanne Kristensen Panumsvej 28. 2500 Valby Telefonnr. 22 50 52 25

Kunderne siger